zzzz.gif (16324 bytes)
4.gif (117 bytes)

公 司 简 介

业 务 范 围

优 惠 价 格
质 量 管 理
业 务 情 况
与 我 联 系
English


222.gif (16467 bytes)

   

 

c.gif (6831 bytes)

姓名 地址:
E-mail: 电话:

备注
 


地址(Add):

北京市右安门外东滨河路4号A502室

Rm.A502,No.4, Outer East Binghe Road of Youanmen, Fengtai Dist.,Beijing

邮编(pc)

100069
tel.gif (1053 bytes) 010-84486832 84486833 65675711

传真(Fax):

010-84486833 65676974
E-MAIL.gif (4430 bytes)

rixinwork@voctran.com    rixinwork@263.net      rixinwork@gmail.com

网址(Website):

http://www.voctran.com

本网站由新鸿儒公司承制并维护